PITNER, Tomáš. Surveillance and Monitoring Systems Based on Complex Event Processing. In 15th International Conference on Business Information Systems. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Surveillance and Monitoring Systems Based on Complex Event Processing
Název česky Kontrolní a monitorovací systémy založené na komplexním zpracování událostí
Autoři PITNER, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 15th International Conference on Business Information Systems, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Litva
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Surveillance and monitoring systems are recently widely used to monitor the operation of various objects, ranging from a single computer or other device to large infrastructures such as enterprise-size computer networks or modern buildings.
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00060009
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky Kontrolní a monitorovací systémy; komplexní zpracování událostí
Klíčová slova anglicky Surveillance and Monitoring Systems; Complex Event Processing
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Změněno: 29. 5. 2012 11:10.
Anotace
Surveillance and monitoring systems are recently widely used to monitor the operation of various objects, ranging from a single computer or other device to large infrastructures such as enterprise-size computer networks or modern buildings. They help routine operators as well as strategic management to detect faults, outages, external and internal threats, unusual behavior but also to discover frauds and fine tune efficiency. Monitoring systems are based on observing time-series of events, e.g. netflow records in computer networking or values from temperature measurements in rooms. To disclose certain patterns in the series, Complex event processing techniques can be employed. The talk will show selected application cases where also an integrated approach using ETL (Extract-Transform-Load) systems are applied.
Anotace česky
Kontrolní a monitorovací systémy jsou v poslední době široce používány pro monitorování provozu různých objektů, od jednoho počítače nebo jiného zařízení do velkých infrastruktur, jako jsou podnikové velikosti počítačové sítě nebo moderních budov. Pomáhají běžné operátory, stejně jako strategické řízení k detekci chyb, výpadky proudu, externí a interní hrozby, neobvyklé chování, ale také odhalit podvody a doladit účinnost. Monitorovací systémy jsou založeny na sledování časové řady událostí, např. NetFlow záznamů v počítačových sítí nebo s hodnotami z měření teploty v místnosti. Zveřejňovat určité vzory v řadě, může Komplexní techniky zpracování událostí být zaměstnán.Diskuse se zobrazí vybrané aplikace případy, kdy také integrovaný přístup pomocí ETL (Extract Transform--Load) systémy jsou aplikovány.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Keynote_Pitner.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Pitner, T. 29. 5. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/983224/Keynote_Pitner.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/983224/Keynote_Pitner.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/983224/Keynote_Pitner.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/983224/Keynote_Pitner.pdf?info
Vloženo
Út 29. 5. 2012 11:08, prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94
Atributy
 

Keynote_Pitner.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/983224/Keynote_Pitner.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/983224/Keynote_Pitner.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
4 MB
Hash md5
c98f0ef210cb05610bd1abfb50ace387
Vloženo
Út 29. 5. 2012 11:08

Keynote_Pitner.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/983224/Keynote_Pitner.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/983224/Keynote_Pitner.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
8,3 KB
Hash md5
d69a1eb032202914960de1249035529c
Vloženo
Út 29. 5. 2012 11:08
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 12. 2022 10:08