HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu (Destination management as an instrument for regional tourism policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 pp. ISBN 978-80-210-5847-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu
Name (in English) Destination management as an instrument for regional tourism policy
Authors HOLEŠINSKÁ, Andrea (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 152 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00060018
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-5847-7
Keywords (in Czech) destinační management; spolupráce; politika cestovního ruchu; destinační společnost
Keywords in English destination management; cooperation; tourism policy; destination managemnet organization
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 18/3/2013 10:28.
Abstract
Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází z premisy, že cestovní ruch je klíčovým faktorem rozvoje regionů, a proto je rozpracována problematika politiky cestovního ruchu se zaměřením na institucionální nástroj regionální politiky cestovního ruchu, který je schopen zajistit efektivní rozvoj cestovního ruchu v regionu. Vedle teoretický báze jsou v monografii zahrnuty i výsledky řady výzkumů, které mají prokázat aplikaci destinačního managementu v praxi. Analyzovány jsou zahraniční zkušenosti s destinačním managementem, které jsou použity jako výchozí zdroje komparace v podmínkách České republiky.
Abstract (in English)
The professional monograph deals with theoretical-methodological basis of destination management as a specific form of managing that is applied in the field of tourism. The monograph is based on the premise that tourism is a major factor in region development and therefore it covers the tourism policy issue concerning the institutional instrument of regional tourism policy which is able to provide effective tourism development in a region. Besides the theoretical base, the monograph presents results of several researches that prove the application of destination management into practice. Foreign experience in destination management is analyzed and is used as a comparison to the conditions in the Czech Republic.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
holesinska_management_2011_fin.pdf  Holešinská, A. 30/5/2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026
  • a concrete person Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 25/5/2020 06:53