HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu
Název anglicky Destination management as an instrument for regional tourism policy
Autoři HOLEŠINSKÁ, Andrea (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 152 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00060018
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5847-7
Klíčová slova česky destinační management; spolupráce; politika cestovního ruchu; destinační společnost
Klíčová slova anglicky destination management; cooperation; tourism policy; destination managemnet organization
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Změněno: 18. 3. 2013 10:28.
Anotace
Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází z premisy, že cestovní ruch je klíčovým faktorem rozvoje regionů, a proto je rozpracována problematika politiky cestovního ruchu se zaměřením na institucionální nástroj regionální politiky cestovního ruchu, který je schopen zajistit efektivní rozvoj cestovního ruchu v regionu. Vedle teoretický báze jsou v monografii zahrnuty i výsledky řady výzkumů, které mají prokázat aplikaci destinačního managementu v praxi. Analyzovány jsou zahraniční zkušenosti s destinačním managementem, které jsou použity jako výchozí zdroje komparace v podmínkách České republiky.
Anotace anglicky
The professional monograph deals with theoretical-methodological basis of destination management as a specific form of managing that is applied in the field of tourism. The monograph is based on the premise that tourism is a major factor in region development and therefore it covers the tourism policy issue concerning the institutional instrument of regional tourism policy which is able to provide effective tourism development in a region. Besides the theoretical base, the monograph presents results of several researches that prove the application of destination management into practice. Foreign experience in destination management is analyzed and is used as a comparison to the conditions in the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:03