VOJTOVÁ, Věra. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 556-562. ISBN 978-80-7435-138-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence.
Název česky Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence.
Název anglicky Social work dimension in special intervention.
Autoři VOJTOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Od teorie k praxi, od praxe k teorii. od s. 556-562, 7 s. 2012.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060021
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-138-9
Klíčová slova česky Porucha chování; kvalita života; ústavní výchova; sociální práce; speciálněpedagogická intervence; výzkum.
Klíčová slova anglicky Behavior disorder; quality of life; residential care; social work; intervention; research.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Změněno: 15. 3. 2013 12:45.
Anotace
Změny pojetí postižení v medicínském konceptu zdraví a nemoci ve smyslu jeho vnímání z pohledu kompetencí a fungování jedince ve společnosti posílily hodnotu vzdělání a vzdělanosti pro kvalitu života v dospělosti. V našem příspěvku se orientujeme na mladé lidi, kteří z důvodu poruchy chování strávili několik let ve výchovném ústavu. Prezentujeme výzkum, který dokládá z vlastní perspektivy těchto lidí potřebu sociální práce ve speciálněpedagogických intervenčních procesech v podmínkách ústavní výchovy a v jejich provázení při přechodu do života.
Anotace anglicky
The changes in the approach towards a disability in the medical conception of health and diseases in terms of its perceiving from the viewpoint of one’s competences and functioning in the society at the turn of the 20th and 21st centuries reinforced the value of education and the reached level of education for the quality of life in the adulthood. In our article we focus on young people with the history of behaviour disorder and stay in residential care. Our research illustrates the need of social work dimension in the approaches to their intervention from their own perspective.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:38