CÍDLOVÁ, Hana, Anna LOVICHOVÁ, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Chemické dovednosti studentů učitelství chemie projevené v testech z obecné chemie. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chemické dovednosti studentů učitelství chemie projevené v testech z obecné chemie
Název anglicky Chemical Skills of Chemistry Teaching Students Displayed in General Chemistry Tests
Autoři CÍDLOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí), Anna LOVICHOVÁ (203 Česká republika), Zuzana MOKRÁ (203 Česká republika) a Barbora VALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM, od s. nestránkováno, 11 s. 2012.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00057410
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7231-865-0
Klíčová slova anglicky Chemistry Education Questionnaire Opinion Test Skill General Chemistry
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 5. 3. 2013 12:40.
Anotace
Příspěvek porovnává výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi žáky 3. ročníku čtyřletých gymnázií/septimy osmiletých gymnázií a respondenty s ukončeným základním a středoškolským chemickým vzděláváním s úspěšností studentů 1. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity oboru Pedagogické asistentství chemie pro ZŠ v testech z předmětu Seminář z obecné chemie. Cílem bylo zjistit, zda studenti 1. ročníku PedF MU ovládají vybrané problematiky z chemie, o kterých si respondenti dotazníkového šetření myslí, že by je měli ovládat absolventi gymnázií. Výzkum byl podporován projektem GAČR P407/10/0514.
Anotace anglicky
Article compares the results of a questionnaire research realized among pupils of the third year of four year secondary schools/sevenths year of eight year secondary schools and the respondents with finished basic and secondary schools chemistry education with test results of students of the first year of the Faculty of Education, Masaryk University, field of study Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry in the subject Seminar in General Chemistry. The aim was to determine whether the university students mentioned above are able to solve problems in chemistry that the respondents of the questionnaire survey think students in the third year of four year secondary schools/sevenths year of eight year secondary schools should be able to. The research was supported by GACR P407/10/0514.
Návaznosti
GAP407/10/0514, projekt VaVNázev: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Investor: Grantová agentura ČR, Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2023 21:54