SEDLÁČEK, Pavel. Mediální gramotnost v éře mediální konvergence a participační kultury (Media Literacy in the Era of Media Convergence and Participatory Culture). In Baluchová, Božena, Matúšová, Jana, Slobodová, Beata (eds.). Budúcnosť médií. 1. vyd. neuveden: Inštitút mediológie a politológie MEDIATIKA, 2012. p. 628-641, 13 pp. ISBN 978-80-971009-0-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mediální gramotnost v éře mediální konvergence a participační kultury
Name in Czech Mediální gramotnost v éře mediální konvergence a participační kultury
Name (in English) Media Literacy in the Era of Media Convergence and Participatory Culture
Authors SEDLÁČEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. neuveden, Budúcnosť médií. p. 628-641, 13 pp. 2012.
Publisher Inštitút mediológie a politológie MEDIATIKA
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060036
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-971009-0-2
Keywords (in Czech) mediální konvergence participační kultura mediální gramotnost nová média Web 2.0 sociální sítě online žurnalistika grassroots mapping občanský aktivismus
Keywords in English media convergence participatory culture media literacy new media Web 2.0 social networks on-line journalism grassroots mapping civic activism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Sedláček, učo 23217. Changed: 31. 1. 2013 01:45.
Abstract
Rozvoj Webu 2.0 a sociálních teorií nových médií nabízí řadu otázek a očekávání spojených s neustále se inovujícím prostředím sociálních médií. Příspěvek reaguje na tuto skutečnost a zamýšlí se nad možnostmi propojení médií stárnoucích s nejnovějšími. Autor naznačuje potenciál využití, který s sebou přináší rozmach nejnovějších informačních technologií ve vztahu k uživatelům. Poukazuje na roli Webu 2.0 v občanském aktivismu. Uvedené dokládá na příkladech a zamýšlí se, jaké výzvy z tohoto vývoje plynou pro kultivaci mediální gramotnosti.
Abstract (in English)
The development of Web 2.0 and social theories of new media offer an array of questions and expectations connected to the constantly evolving new media milieu. The paper addresses this fact and discusses the possibilities of interconnection of old and new media. The potential for their use is indicated, which has been brought by the latest information technologies in relation to the users. The role of Web 2.0 in civic activism is also pointed out. The above mentioned is supported with examples. In conclusion, it is considered what challenges can result from this development for the cultivation of media literacy.
PrintDisplayed: 2. 4. 2023 08:20