ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ (Intercultural Communicative Competence and its Developing in Czech Lower-Secondary English Classes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Name in Czech Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Name (in English) Intercultural Communicative Competence and its Developing in Czech Lower-Secondary English Classes
Authors ZERZOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Čítárna Munispace
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060047
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5725-8
Keywords (in Czech) interkulturní kompetence; interkulturní komunikační kompetence; kategoriální systém; sociokulturní kompetence; sociolingvistická kompetence; učitelovo pojetí kultury; videostudie; výuka anglického jazyka; výuka cizích jazyků; výuka reálií; IKK
Keywords in English intercultural competence; intercultural communicative competence; system of categories; socio-cultural competence; sociolinguistic competence; teacher's beliefs about culture; video study; teaching culture; ICC; ELT; FLT
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 24. 2. 2015 16:46.
Abstract
Kniha je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (IKK) v rámci výuky anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu. Tyto nástroje jsou následně použity ve dvou výzkumných šetřeních. První z nich představuje výzkum realizovaného kurikula v rámci CPV videostudie anglického jazyka v oblasti výuky reálií a IKK ve výuce AJ v 7. a 8. ročnících na 2. stupni ZŠ ve třech krajích (Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský). Druhé výzkumné šetření se zabývá učitelovým pojetím kultury a cílů výuky reálií a IKK.
Abstract (in English)
The book deals with the topic of teaching culture and intercultural communicative competence (ICC) in Czech lower-secondary English classes and it represents a first attempt to investigate this complex topic in the context of educational research in the Czech Republic. The core of the study is formed by the development of theoretical and methodological foundations for analyzing teaching culture and ICC in foreign language teaching (FLT) and the design of research instruments for the analysis itself. These instruments are consequently used in two investigations. The first of them, that constitutes a part of the CPV Video Study of English project, represents an analysis of the realised curriculum in the area of teaching culture and ICC in the 7th and 8th grades of Czech lower-secondary English classes in three regions (Jihomoravský, Olomoucký and Zlínský). The second investigation deals with teachers' beliefs about culture and goals of teaching culture and ICC.
PrintDisplayed: 5. 7. 2022 15:50