VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ and Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. ISBN 9788024737423.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klinická onkologie pro sestry
Authors VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ and Hilda VORLÍČKOVÁ.
Edition 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha, 448 s. 2012.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024737423
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/2/2021 04:47.
PrintDisplayed: 28/2/2021 08:51