MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Experience with Health Education in Basic School. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 135-162. ISBN 978-80-210-5723-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Experience with Health Education in Basic School
Název česky Zkušenosti s výchovou ke zdraví v českém základním vzdělávání
Autoři MUŽÍKOVÁ, Leona (203 Česká republika, garant, domácí) a Vladislav MUŽÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES, od s. 135-162, 28 s. 2011.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00060051
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5723-4
Klíčová slova česky výchova ke zdraví; tělesná výchova; rámcový vzdělávací program; školní vzdělávací program; projektované kurikulum; realizované kurikulum; výzkum výchovy ke zdraví; výzkum tělesné výchovy
Klíčová slova anglicky health education; physical education; framework educational programme; school educational programme; designed form of the curriculum; implemented curriculum; research in health education; research in physical education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Změněno: 27. 2. 2013 19:25.
Anotace
The chapter deals with health education as a newly emerging educational field of basic education as well as a subject of curricular research. Within the Czech Framework Educational Programme health education is together with physical education part of the educational area Humans and Health. Curricular research which focuses on health education and physical education uncovers the difficulties of implementing health education into school practice. Research in health education as well as research in physical education indicates that the stated educational fields show discrepancies between the designed form of the curriculum and its implementation in the school practice. Therefore, this chapter focuses on the research findings and suggestions, which can contribute to improving the quality of health education as well as physical education in basic education.
Anotace česky
Kapitola představuje výchovu ke zdraví jako nově se formující vzdělávací obor základního vzdělávání i jako předmět kurikulárního výzkumu. V českém rámcovém vzdělávacím programu je výchova ke zdraví spolu s tělesnou výchovou součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Kurikulární výzkumy zaměřené na výchovu ke zdraví a na tělesnou výchovu odkrývají potíže, s nimiž se potýká implementace výchovy ke zdraví do školní praxe. Výzkumy výchovy ke zdraví i výzkumy tělesné výchovy rovněž naznačují, že v uvedených vzdělávacích oborech existuje nesoulad mezi projektovanou formou kurikula a její realizací ve školní praxi. Kapitola se proto zaměřuje na výzkumné poznatky a podněty, které mohou přispět ke zkvalitnění výchovy ke zdraví a tělesné výchovy v základním vzdělávání.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 15:13