SLABÝ, Jiří, Jan STREJČEK a Marek TRTÍK. Checking Properties Described by State Machines: On Synergy of Instrumentation, Slicing, and Symbolic Execution. In Mariëlle Stoelinga, Ralf Pinger. Formal Methods for Industrial Critical systems: 17th International Workshop, FMICS 2012. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. s. 207-221. ISBN 978-3-642-32468-0. doi:10.1007/978-3-642-32469-7_14.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Checking Properties Described by State Machines: On Synergy of Instrumentation, Slicing, and Symbolic Execution
Autoři SLABÝ, Jiří (203 Česká republika, domácí), Jan STREJČEK (203 Česká republika, garant, domácí) a Marek TRTÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Berlin, Heidelberg, Formal Methods for Industrial Critical systems: 17th International Workshop, FMICS 2012, od s. 207-221, 15 s. 2012.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.402 v roce 2005
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00057431
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-3-642-32468-0
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32469-7_14
Klíčová slova anglicky Bug finding; Symbolic execution; Program slicing; FSM property specification; Code instrumentation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Slabý, Ph.D., učo 98734. Změněno: 20. 1. 2013 11:34.
Anotace
We introduce a novel technique for checking properties described by finite state machines. The technique is based on a synergy of three well-known methods: instrumentation, program slicing, and symbolic execution. More precisely, we instrument a given program with a code that tracks runs of state machines representing various properties. Next we slice the program to reduce its size without affecting runs of state machines. And then we symbolically execute the sliced program to find real violations of the checked properties, i.e. real bugs. Depending on the kind of symbolic execution, the technique can be applied as a stand-alone bug finding technique, or to weed out some false positives from an output of another bug-finding tool. We provide several examples demonstrating the practical applicability of our technique.
Anotace česky
Představujeme novou techniku pro ověřování vlastností popsaných konečně-stavovými stroji. Tato technika je založena na synergii tří známých metod: instrumentace, prořezání programu a symbolické vykonání. Přesněji, instrumentujeme daný program kódem, který sleduje běh stavových strojů představujících různé vlastnosti. Dále program prořežeme, abychom zmenšili jeho velikost při zachování běhů stavových strojů. Nakonec prořezaný program symbolicky vykonáme, abychom našli skutečné porušení ověřovaných vlastností, t.j. skutečné chyby. Podle použitého druhu symbolického vykonání může být tato technika použita jako samostatná metoda pro detekci chyb nebo k vytřídění některých falešných hlášení z výstupu jiných nástrojů pro detekci chyb. Poskytujeme několik příkladů, které dokumentují praktickou použitelnost naší techniky.
Návaznosti
GBP202/12/G061, projekt VaVNázev: Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) (Akronym: CE-ITI)
Investor: Grantová agentura ČR, Centrum excelence - Institut teoretické informatiky
MUNI/A/0914/2009, interní kód MUNázev: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (Akronym: SV-FI MAV)
Investor: Masarykova univerzita, Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
sse.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Slabý, J. 19. 7. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/984069/sse.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/984069/sse.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/984069/sse.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/984069/sse.pdf?info
Vloženo
Pá 19. 7. 2013 08:30

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Marek Trtík, Ph.D., učo 329313
  • osoba prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., učo 3366
  • osoba Mgr. Jiří Slabý, Ph.D., učo 98734
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Marek Trtík, Ph.D., učo 329313
  • osoba prof. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., učo 3366
  • osoba Mgr. Jiří Slabý, Ph.D., učo 98734
Atributy
 

sse.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/984069/sse.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/984069/sse.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
283,1 KB
Hash md5
d64ebaa1af048c8e23caf36d1cd3d5fe
Vloženo
Pá 19. 7. 2013 08:30

sse.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/984069/sse.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/984069/sse.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
36,8 KB
Hash md5
9e52e254e83bc15afb757b71a32ac289
Vloženo
Pá 19. 7. 2013 08:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 2. 2023 14:53