Informační systém MU
DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Eva JANOUŠOVÁ, Jan CHLÁDEK and Miloslav KUKLETA. Late divergence of target and nontarget ERPs in a visual oddball task. Physiological Research. Praha: Akademie věd ČR, 2012, vol. 61, No 3, p. 307-318. ISSN 0862-8408.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Late divergence of target and nontarget ERPs in a visual oddball task
Name in Czech Pozdní rozchod terčového a neterčového ERP ve zrakovém oddball úkolu
Authors DAMBORSKÁ, Alena (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milan BRÁZDIL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ivan REKTOR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva JANOUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan CHLÁDEK (203 Czech Republic) and Miloslav KUKLETA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Physiological Research, Praha, Akademie věd ČR, 2012, 0862-8408.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.531
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00057433
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000306508000009
Keywords (in Czech) Intracerebrální EEG, Oddball úkol, Zrakové evokované potenciály, Mentální aritmetika, Paměť
Keywords in English Intracerebral recording; Oddball task; Visual evoked potentials; Mental counting; Memory
Tags ok
Tags International impact
Changed by Changed by: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., učo 184380. Changed: 31. 1. 2014 12:48.
Abstract
Aiming at mental operations during visual oddball task with mental counting we searched for late divergences of target and nontarget event-related potentials. The results suggest that in several brain regions functional differences exist even not sooner than during the final phase of the two variants of the cognitive task.
Abstract (in Czech)
Ve studii zaměřené na mentální operace uskutečňující se během vizuálního oddball úkolu s počítáním jsme hledali pozdní rozchody terčového a neterčového event-related potenciálu. Výsledky naznačují, že k rozdílnému funkčnímu zapojení dochází v některých mozkových oblastech teprve v závěrečné fázi obou variant kognitivního úkolu.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
GAP103/11/0933, research and development projectName: Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod
Investor: Czech Science Foundation
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
1M06039, research and development projectName: Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Displayed: 29. 6. 2022 17:51