ŘEHULOVÁ, Lenka. Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2012, roč. 20, č. 7, s. 242-246. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu.
Název česky Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu.
Název anglicky The contractual fee of the lawyer in the view of the article 10 of the Code of Conduct.
Autoři ŘEHULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck, 2012, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00081809
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Smluvní odměna; advokát; Etický kodex, čl. 10; klient; časová; podílová; paušální odměna; kárné provinění; kárné opatření
Klíčová slova anglicky The contractual fee; lawyer; Code of Conduct; article 10; client; contractual fee determined by a share of the value of the case or result; fee determined by the time; lump-sum fee; disciplinary breach; disciplinary measures
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 4. 2016 11:16.
Anotace
Přestože smluvní odměna respektuje zásadu smluvní volnosti stran, musí být pro její stanovení zakotveny základní limity, a to nejen z důvodů ochrany klienta jako spotřebitele právních služeb. Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen dodržovat povinnosti uvedené v ustanovení čl. 10 Etického kodexu, v opačném případě se vystavuje kárnému postihu, neboť právě oprávněnost účtované smluvní odměny je častým předmětem sporů mezi advokátem a jeho klientem.
Anotace anglicky
The contractual fee of the lawyer must be adequate. It may not be in clear disproportion to the value and complexity of the case. In the article 10 of the Code of Conduct there we can find the basic limit of the fee. The justification of the fee is often the object of dispute between the client and his/her lawyer as well as the objtect of disciplinary proceeding.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:45