ŘEHULOVÁ, Lenka. Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu. (The contractual fee of the lawyer in the view of the article 10 of the Code of Conduct.). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2012, vol. 20, No 7, p. 242-246. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu.
Name in Czech Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu.
Name (in English) The contractual fee of the lawyer in the view of the article 10 of the Code of Conduct.
Authors ŘEHULOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck, 2012, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00081809
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Smluvní odměna; advokát; Etický kodex, čl. 10; klient; časová; podílová; paušální odměna; kárné provinění; kárné opatření
Keywords in English The contractual fee; lawyer; Code of Conduct; article 10; client; contractual fee determined by a share of the value of the case or result; fee determined by the time; lump-sum fee; disciplinary breach; disciplinary measures
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 1. 4. 2016 11:16.
Abstract
Přestože smluvní odměna respektuje zásadu smluvní volnosti stran, musí být pro její stanovení zakotveny základní limity, a to nejen z důvodů ochrany klienta jako spotřebitele právních služeb. Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen dodržovat povinnosti uvedené v ustanovení čl. 10 Etického kodexu, v opačném případě se vystavuje kárnému postihu, neboť právě oprávněnost účtované smluvní odměny je častým předmětem sporů mezi advokátem a jeho klientem.
Abstract (in English)
The contractual fee of the lawyer must be adequate. It may not be in clear disproportion to the value and complexity of the case. In the article 10 of the Code of Conduct there we can find the basic limit of the fee. The justification of the fee is often the object of dispute between the client and his/her lawyer as well as the objtect of disciplinary proceeding.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:23