HAVEL, Jiří. Hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní (Assessment in Teaching of Elementary Reading and Writing). In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 129-135. ISBN 978-80-210-5876-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní
Name (in English) Assessment in Teaching of Elementary Reading and Writing
Authors HAVEL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy, p. 129-135, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060159
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5876-7
Keywords (in Czech) Hodnocení; diagnostika; výuka elementárního čtení a psaní; kritéria hodnocení
Keywords in English Evaluation; diagnostics; teaching of elementary reading and writing; evaluation criteria
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 1. 3. 2013 10:44.
Abstract
Příspěvek přináší vybrané výsledky empirického výzkumu v oblasti hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní. Cílem bylo zjistit, jak v dnešní době učitelé hodnotí a diagnostikují svoje žáky ve výuce elementárního čtení a psaní. Jaké volí metody, formy a kritéria pro hodnocení.
Abstract (in English)
The thesis deals some resolutions of research in area of teaching in elementary reading and writing. It includes research whose aim was to find out how teachers assess and diagnose their students in teaching elementary reading and writing. What are the appropriate methods, forms and criteria evaluation. The thesis deals some resolutions of research in area of teaching in elementary reading and writing. It includes research whose aim was to find out how teachers assess and diagnose their students in teaching elementary reading and writing. What are the appropriate methods, forms and criteria evaluation.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:22