HAMMOND, Richard. Chytře vedená prodejna : jak mít více zákazníků a větší tržby. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 196 s. ISBN 9788024741628.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chytře vedená prodejna : jak mít více zákazníků a větší tržby
Authors HAMMOND, Richard.
Edition 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha, 196 s. 2012.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024741628
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 22/6/2020 04:48.
PrintDisplayed: 9/8/2020 02:38