HAVEL, Jiří. Aktuální trendy hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní (Recent Trends of Assessment in Teaching of Elementary Reading and Writing). In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální trendy hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní
Name (in English) Recent Trends of Assessment in Teaching of Elementary Reading and Writing
Authors HAVEL, Jiří.
Edition Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Hodnocení; diagnostika; výuka elementárního čtení a psaní; kritéria hodnocení, metody, formy
Keywords in English Evaluation; diagnostics; teaching of elementary reading and writing; evaluation criteria; methods; forms
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 13. 11. 2012 12:56.
Abstract
Prezentace obsahovala vybrané výsledky empirického výzkumu v oblasti hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní. Posluchači byli seznámeni s trendy, jak v dnešní době učitelé hodnotí a diagnostikují svoje žáky ve výuce elementárního čtení a psaní.
Abstract (in English)
The prezentation involved some resolutions of research in area of teaching in elementary reading and writing. The auditors was acquainted how teachers assess and diagnose their pupils in teaching elementary reading and writing.
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 10:43