HORKÁ, Hana and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Otázky školního hodnocení v přípravném vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy (Issues of school evaluation in the initial training of primary teachers). In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 137-144. ISBN 978-80-210-5876-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Otázky školního hodnocení v přípravném vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy
Name (in English) Issues of school evaluation in the initial training of primary teachers
Authors HORKÁ, Hana (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana KRATOCHVÍLOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy, p. 137-144, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060188
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5876-7
Keywords (in Czech) žák; student; hodnocení; sebehodnocení; formy hodnocení; rozvíjející hodnocení
Keywords in English pupil; student; evaluations; self-evaluation; developing self-evaluation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Changed: 25. 3. 2013 19:04.
Abstract
Hodnocení žáků je výrazem profesní kompetence učitelů, a proto se stává důležitým tématem v přípravném učitelském vzdělávání. Na příkladech pedagogické přípravy autorky uvádějí příležitosti k rozvoji pedagogického myšlení a dovedností pro posuzování vzdělávacích výsledků žáka. Opírají se o výsledky dotazníkového šetření zkoumajícího hodnocení žáků v praxi a sledují možnosti změn v profesní přípravě učitelů v oblasti hodnocení žáků.
Abstract (in English)
Assessment of pupils reflects the professional competence of teachers, and therefore becomes an important topic in initial teacher training. In the examples the authors state teacher training opportunities to develop pedagogical thinking and skills for assessment of pupils learning outcomes. They rely on the results of of a survey exploring pupil assessment in practice and pursue the possibilities of changes in the training of teachers in pupil assessment.
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 21:08