Informační systém MU
SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ and Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy (Integrated science 1 - Going by car. Teachers handbook). 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Name (in English) Integrated science 1 - Going by car. Teachers handbook
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ and Eduard HOFMANN.
Edition 1. dotisk 1. vydání. Brno, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5109-6
Keywords (in Czech) Metodické listy; pracovní listy;environmentální výchova; integrovaná přírodověda
Keywords in English teacher s papers, work sheet; environmental educatin;science
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6/3/2013 12:27.
Abstract
Soubor metodických a pracovních listů na téma Jezdíme autem, které vychází z naší denní reality používání auta jako dopravního prostředku. Listy jsou pojaty integrovaně a kreativně a doplňují text pro učitele na totožné téma Jezdíme autem
Abstract (in English)
Publication contains worksheets and methodical recommendations related to teachers book. Worksheets react to using a car as a daily means of transport. This set of 30 worksheets and recommendations are also enclosed on CD. That is why this is a useful publication as a sufficient suplement of inspirations which may be further modified, copied and printed.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
Displayed: 24/3/2023 19:44