ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Overriding Mandatory Rules, Rules of Safety, Protective Mandatory Rules and Other Limits on Application of Law Determined by Confl ict-of-law Rules under the Rome I and Rome II Regulations. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2012. vyd. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012. s. 49-63. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Overriding Mandatory Rules, Rules of Safety, Protective Mandatory Rules and Other Limits on Application of Law Determined by Confl ict-of-law Rules under the Rome I and Rome II Regulations
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, domácí) a Jiří VALDHANS (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2012. vyd. Katowice, Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders, od s. 49-63, 15 s. Legal Diferences and Similarities, 2012.
Nakladatel Oficina Wydawnicza
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00060208
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-83-60743-57-7
Klíčová slova česky Řím I, Řím II, imperativní normy, bezpečnostní normy, EU, PIL
Klíčová slova anglicky Rome I; Rome II; mandatory rules; rules of safety; overriding mandatory rules; EU; PIL;
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 3. 2013 10:57.
Anotace
Different types of rules (mandatory rules, overriding mandatory rules, rules of safety, etc) are used to enforce the state interest. Chapter deals with these types of rules from the point of view of European Regulations and new Czech PIL Act.
Anotace česky
Pro zajištění zájmu státu jsou v rámci mezinárodního práva soukromého využívány různé typy norem. Kapitola se věnuje analýze těchto typů norem z pohledu evrpiských nařízení a českého ZMPS
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:35