MAREŠ, Miroslav. Nuclear Proliferation Threat to East Central Europe. In Horák, Rudolf - Juříček, Ludvík - Schwarz, Rudolf (eds). 7th Scientific International Conference Crisis Managament Environmental Protection of Population. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše - Generální ředitelství HZS ČR, 2012. s. 161-168. ISBN 978-80-86710-61-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nuclear Proliferation Threat to East Central Europe
Název česky Hrozba nukleární proliferace pro stredovýchodní Evropu
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 7th Scientific International Conference Crisis Managament Environmental Protection of Population, od s. 161-168, 8 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola Karla Engliše - Generální ředitelství HZS ČR
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00064768
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-86710-61-7
Klíčová slova česky Proliferace; středovýchodní Evropa; nukleární zbraně
Klíčová slova anglicky Proliferation; East Central Europe; Nuclear Weapons
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Změněno: 12. 3. 2013 14:42.
Anotace
This paper analyses the development, current tendencies and perspectives of proliferation threat to East Central Europe. Basic research framework is outlined and the substance of proliferation as a threat to national and regional security is explained. The legacies of historical eras are described, including important incidents with smuggling nuclear and radiological materials. The paper also deals with current relations of East Central European countries with nuclear “rogue states” and it assesses these states as a threat to regional security. In the final part of the paper predictive approach is used.
Anotace česky
Tento príspevek analyzuje vývoj. soudobé tendence a perspektivy hrozby proliferace pro stredovýchodní Evropu. Nastínen je základní výzkumný rámec a je vysvetlena podstata proliferace jako hrozby národní a regionální bezpecnosti. Jsou popsána dedictví predchozích historických ér, vcetne duležitých incidentu s pašováním nukleárního a radioaktivního materiálu. Príspevek se rovnež zabývá soudobými vztahy s nukleárními „zlotrilými státy“ a hodnotí tyto státy jako hrozbu pro regionální bezpecnost. V záverecné cásti je užit prediktivní prístup.
Návaznosti
VF20102015005, projekt VaVNázev: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 07:07