PŘIKRYL, Radovan. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě úzkostných poruch (Repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of anxiety disorders). In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Tribun EU, 2012. p. 81-84. ISBN 978-80-263-0243-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě úzkostných poruch
Name in Czech Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě úzkostných poruch
Name (in English) Repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of anxiety disorders
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, p. 81-84, 4 pp. 2012.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060224
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-263-0243-8
Keywords (in Czech) repetitivní transkraniální magnetická stimulace; obsedantně kompulzivní porucha; OCD; léčba
Keywords in English repetitive transcranial magnetic stimulation; obsessive-compulsive disorder; OCD; treatment
Tags International impact
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18/2/2013 11:26.
Abstract
Cílem sdělení je podat souhrn nejnovějších poznatků, které se týkají využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v léčbě úzkostných poruch. Práce se primárně zaměřuje na aplikaci rTMS v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy (OCD).
Abstract (in English)
OCD is a chronic, often severe, neuropsychiatric disorder leading to a dramatic impairment in interpersonal and occupational functions. rTMS has been trid out in several studies in patients with OCD with different characteristics. Three target areas have already orbitofrontal cortex seem to be the most promising in terms of potential efficcacy and could more accurately be targeted with the help of neuronavigational techniques. Larger randomized controlled trials shoud be conducted in order to better clarify the therapeutic role of rTMS in OCD.
PrintDisplayed: 23/1/2022 00:13