ČEŠKOVÁ, Eva. Antidepresiva v léčbě bipolární deprese (Antidepressants in the treatment of bipolar depression). In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Tribun EU, 2012. p. 110-113. ISBN 978-80-263-0243-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antidepresiva v léčbě bipolární deprese
Name in Czech Antidepresiva v léčbě bipolární deprese
Name (in English) Antidepressants in the treatment of bipolar depression
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, p. 110-113, 4 pp. 2012.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060226
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-263-0243-8
Keywords (in Czech) bipolární deprese; farmakoterapie; atypická antipsychotika; antidepresiva; combinace; augmentizace
Keywords in English bipolar depression; pharmacotherapy; atypical antipsychotics; antidepressants; combination; augmentation
Tags International impact
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18/2/2013 11:27.
Abstract
Názory na léčbu bipolární deprese antidepresivy se mění a doporučené postupy léčby bipolární deprese patří rozhodně k nejdynamičtějším. Rozhodli jsme se proto zjistit, jak často a jakými antidepresivy léčíme bipolární depresi na psychiatrické klinice v Brně.
Abstract (in English)
The aim of the study was to assess the treatment with antidepressants in hospitalized patients suffering from bipolar depression.Charts of patients consecutively hospitalized between January 2009 and December 2010 at the Psychiatric department in Brno with the diagnoses F31 were realized.
PrintDisplayed: 27/3/2023 22:32