DRTÍLKOVÁ, Ivana. ADHD ve spektru neurovývojových poruch. In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Tribun EU, 2012. s. 174-178. ISBN 978-80-263-0243-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ADHD ve spektru neurovývojových poruch
Název česky ADHD ve spektru neurovývojových poruch
Název anglicky ADHD in the spectrum of neurodevelopmental disorders
Autoři DRTÍLKOVÁ, Ivana.
Vydání první. Brno, Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, od s. 174-178, 5 s. 2012.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-263-0243-8
Klíčová slova česky ADHD; autismus; komorbidní poruchy; psychopatologie
Klíčová slova anglicky ADHD; autism; comorbid disorders; psychopatology
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 10. 4. 2013 15:49.
Anotace
Neurovývojové poruchy bývají diagnostikovány v časném dětství a obvykle provázejí jedince během dospívání i dospělosti, často s modifikovanými nebo minimalizovanými příznaky. Na jejich etiopatogenóze se významně podílí genetika, společně s různými enviromentálními vlivy, které mohou negativně ovlivnit neurovývojový proces. Poruchy genů, které se uplatňují při vývoji nervového systému, jsou příčinou abnormního vývoje neuronálních sítí a dysfunkční neurotransmise, s následným vznikem různých typů kognitivně behaviorální dysfunkce, se s pecifickými neuropsychologickými deficity. Typickými vlastnostmi neurovývojových prouch je jejich častý familiární výskyt a vysoká, vzájemná komorbidita.
Anotace anglicky
Autism spectrum disorders (ASD) are frequently marked by symptoms consistent with attention - deficit/hyperactivity disorder (ADHD), namely inattention, hyperactivity, and impulsivity psychopathological, neuropsychological, brain imaging and genetic studies suggest possible pathophysiological links between ASD and ADHD. Thus, standard diagnostic procedures for both disorders should assess the presence of potential comorbid symptoms of the other disorder. Individuals with co-occuring ASD and ADHD symptoms are more severely impaired, with significant deficits seen in social processing, adaptive functioning, and executive control. Recent work has also demonstrated high rates of ASD symptoms in a subset of children with ADHD.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:32