ŠRÁMKOVÁ, Eva, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ and Lucie FIALOVÁ. Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce (The Assessment of Speaking Skills in Specific and Academic Foreign Language). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 38 pp. ISBN 978-80-210-5835-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce
Name in Czech Hodnocení řečových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce
Name (in English) The Assessment of Speaking Skills in Specific and Academic Foreign Language
Authors ŠRÁMKOVÁ, Eva, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ and Lucie FIALOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 38 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-5835-4
Keywords (in Czech) objektivizace a standardizace hodnocení ústního projevu, evaluační a klasifikační kritéria a deskriptory, modely a průběh ústní zkoušky
Keywords in English objective approach, standardization in speaking, assessment and testing criteria, speaking descriptors, oral exam forms and processes
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 6. 6. 2014 13:52.
Abstract
Centrum jazykového vzdělávání (CJV) na Masarykově univerzitě si v procesu transformace jazykového testování klade za cíl modernizovat a standardizovat koncepci odborného jazykového vzdělávání. V této oblasti se věnuje zejména testovacím kritériím výstupního ústního testování. V rámci projektu COMPACT byla vytvořena praktická metodická příručka pro evaluaci v oblasti ústního testování, která je určena pedagogům, kteří se specializují na výuku a testování jazyka pro specifické a akademické účely. Příručka poskytuje užitečné informace týkající se metodiky evaluace jazykové kompetence na úrovni B1, B2, C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Abstract (in English)
The Language Centre at Masaryk University pursues a transformation process as regards language testing. It aims to modernize and standardize specialist language education, paying particular attention to testing criteria in oral assessment. Under the COMPACT project, the language centre developed a practical oral assessment guide for language teachers specializing in foreign languages for special or academic purposes. The guide gives useful information concerning the methodology for assessment of B1, B2, C1 levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUName: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Acronym: COMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
ustni-testovani-final-tisk Licence Creative Commons  File version Holasová, M. 2. 7. 2012

Properties

Name
ustni-testovani-final-tisk
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/985403/ustni-testovani-blok-final.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/985403/ustni-testovani-blok-final.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/985403/ustni-testovani-blok-final.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/985403/ustni-testovani-blok-final.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 2. 7. 2012 18:16, PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Eva Šrámková, učo 1859
  • a concrete person PhDr. Zdena Kuchařová Kalná, učo 579
  • a concrete person Mgr. Lucie Fialová, učo 70656
Attributes
 

ustni-testovani-blok-final.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/985403/ustni-testovani-blok-final.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/985403/ustni-testovani-blok-final.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
172,8 KB
Hash md5
3cfb4bf704d1bb6b0491aa6e95646799
Uploaded/Created
Tue 3. 7. 2012 13:04

45050-ustni-testovani-blok-final.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/985403/45050-ustni-testovani-blok-final.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/985403/45050-ustni-testovani-blok-final.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
70,8 KB
Hash md5
cee8325c83c793f9ebb6ada0a6e0ff54
Uploaded/Created
Mon 2. 7. 2012 18:19
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:42