ZEMÁNEK, Petr. Rofe-Beketov formula for symplectic systems. Advances in Difference Equations. Springer, 2012, vol. 2012, No 104, p. 1-9. ISSN 1687-1847. doi:10.1186/1687-1847-2012-104.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rofe-Beketov formula for symplectic systems
Name in Czech Rofe-Beketovova formule pro symplektické systémy
Authors ZEMÁNEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Advances in Difference Equations, Springer, 2012, 1687-1847.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.760
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00073384
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1186/1687-1847-2012-104
UT WoS 000310954500001
Keywords (in Czech) Rofe-Beketovova formule; symplektivký systém; časová škála; Věta o snižování řádu
Keywords in English Rofe-Beketov formula; symplectic system; time scale; Reduction of Order Theorem
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 27/4/2015 10:20.
Abstract
We establish the Rofe-Beketov formula for symplectic systems on time scales. This result generalizes the well-known d’Alembert formula (or the Reduction of Order Theorem) and the Rofe-Beketov formula published for the second order Sturm-Liouville equations on time scales. Moreover, this result is new even in the discrete time case.
Abstract (in Czech)
Je odvozena Rofe-Beketovova formule pro symplektické systémy na časových škálách. Tento výsledek zobecňuje známou d'Alembertovu formuli (též Věta o snižování řádu) a Rofe-Beketovovu formuli pro Sturmovu-Liouvilleovu rovnici druhého řádu na časových škálách. Tento výsledek je navíc nový i v diskrétním případě.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
GAP201/10/1032, research and development projectName: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Acronym: Difrov)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 25/6/2022 00:00