BOHÁČEK, Milan, Helena HUŠKOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Renata PRUCKLOVÁ. Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-210-5838-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů
Název česky Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů
Název anglicky Testing of professional and academic foreign language: Principles of task production and examples of test tasks
Autoři BOHÁČEK, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Helena HUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Blanka POJSLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Renata PRUCKLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 78 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14640/12:00060260
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-210-5838-5
Klíčová slova česky testování; tvorba testů; cizí jazyk; akademický jazyk; odborný jazyk; metodologie
Klíčová slova anglicky testing; test production; foreign language; academic language; professional language; methodology
Štítky akademický jazyk, cizí jazyk, metodologie, Munipress, odborný jazyk, testovani, tvorba testů
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 3. 6. 2014 16:37.
Anotace
Publikace se zaměřuje na výstupní testování odborného a akademického jazyka a je koncipována jako praktická příručka poskytující uživatelům základní informace o vývoji a vlastnostech jazykového testu, způsobech testování a testovacích technikách, které jsou dány do souvislosti s úrovněmi B1, B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Její první část pojednává o základních fázích vývoje jazykového testu, jeho vlastnostech, základních principech tvorby testových položek a statistické analýze výsledků testu. Druhá část uvádí testovací techniky pro jednotlivé řečové dovednosti spolu s příklady testových úloh. Autoři dále analyzují překlad jako testovou úlohu svého druhu. Závěrečná část se týká problematiky ochrany autorských práv, která je s tvorbou testových položek přímo spojena.
Anotace anglicky
The book aims at proficiency testing of a professional and academic language and it is written as a practical guide that provides users with basic information about the development and features of a language test, testing methods and techniques that are correlated with the B1, B2 and C1 levels of the European Framework of Reference for Languages. The first part discusses the basic stages of language test development, its features, basic principles of test item production, and statistical analysis of test results. The second section lists the various testing techniques for individual language skills, along with examples of test tasks. The authors also analyze translation as a test task of its kind. The final section concerns the issue of copyright protection, which is directly connected with the production of test items.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUNázev: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Akronym: COMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2022 03:06