POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ and Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. p. 95-106. ISBN 978-3-902811-55-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning
Name in Czech Škola: K organizačním, interpersonální a individuální dimenzi organizačního učení
Authors POL, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr NOVOTNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin SEDLÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Bohumíra LAZAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lenka HLOUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1 st edition. Innsbruck, Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe, p. 95-106, 12 pp. 2012.
Publisher Universität Innsbruck
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Austria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00057453
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-3-902811-55-4
Keywords (in Czech) organizační učení; škola; interpersonální učení; individuální učení; výzkum
Keywords in English organisational learning; school; interpersonal learning; individual learning; research
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 13. 4. 2013 08:33.
Abstract
In this paper we present some results of an intermediate stage of the research project, Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools. Empirical research in primary schools was initiated during this stage. Its aim is to identify organisational learning in schools and to establish an overview of the stimuli and barriers to organisational learning. The case study was chosen as the research design of this quality-oriented stage of the project. The results of the first two case studies are discussed in detail.
Abstract (in Czech)
V tomto článku prezentujeme některé výsledky aktuální fáze výzkumného projektu o vedení v procesu organizačního učení ve školách. Zmíněná fáze empirického výzkumu v základních školách byla naplánována s cílem identifikovat organizační učení ve školách a vytvořit přehled o stimulech a překážkách organizačního učení. Coby výzkumný design byla v kvalitativně orientované fázi výzkumu vybrána případová studie. Výsledky prvních dvou případových studií jsou detailněji diskutovány.
Links
GAP407/10/1197, research and development projectName: Procesy organizačního učení a jejich vedení a řízení ve škole
Investor: Czech Science Foundation, Processes of Organizational Learning and their Leadership and Management in Schools
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:43