GALČANOVÁ, Lucie and Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu (Representation of Suburbia in American Movies). In Třetí město. 1st ed. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011. p. 187-215. ISBN 978-80-7465-015-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu
Name in Czech "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu
Name (in English) Representation of Suburbia in American Movies
Authors GALČANOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Barbora VACKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Červený Kostelec, Brno, Třetí město, p. 187-215, 29 pp. 2011.
Publisher Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/11:00060276
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7465-015-4
Keywords (in Czech) suburbia; reprezentace; populární kultura; film; bydlení; modernita
Keywords in English suburbia; representation; popular culture; film; housing; modernity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., učo 22034. Changed: 13. 2. 2013 11:24.
Abstract
Suburbanizace není pouze podstatným fenoménem ovlivňujícím podobu západní krajiny. Je také významným kulturním fenoménem, který ovlivňuje naše chápání toho, co je dobré prostředí pro rodinný život a jak vypadá sousedské soužití: stala se součástí reprezentací západní kultury. Text nahlíží na problematiku suburbánních reprezentací z dvojího úhlu: zkoumá reprezentace, ve kterých je suburbanizace označovaným, současně ale ukazuje, že může sloužit také jako označující, skrze které je podrobován kritice masový konzumní charakter moderní společnosti a odhalují se skryté krize a kolize soužití v modernitě. Esej se zaměřuje především na populární americkou produkci, je komponován jako meta-analýza existujících teoretických i analytických textů a doplněn empirickým materiálem, jejž tvoří příklady nejznámějších suburbánních filmů (mezi jinými Rebel bez příčiny, Stepfordské paničky a Americká krása).
Abstract (in English)
After the Second World War suburbia became widely popular in Western mass housing culture. As such phenomenon they also found their place in public discourses on good living and in the popular film. As the houses were constructed in the city outskirts, also the specific ways of imagining the homes, families and suburban landscapes were constructed in the minds of people and performed in thein everyday lives. Suburbia work both as signifier and signified, they are represented in the part of American filmography, usually in ambivalent, mostly negative way, and as such they also stand as representations of modernity and its contradictions. The text, based mainly on the meta-analysis of academic papers concerning the images and narratives of fictional suburbia, aims to introduce the topic to the Czech reader within the broader context of the debate on the meaning of home, housing and space in the contemporary society.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Reproduction and integration of society
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf   File version Galčanová Batista, L. 24. 8. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 24. 8. 2012 12:32, Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., učo 22034
  • a concrete person Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048
Attributes
 

Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
439,6 KB
Hash md5
ec39ef06fc74a91e8604c4dc48172eb9
Uploaded/Created
Fri 24. 8. 2012 12:32

Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/985952/Galcanova_Vackova_2011_Lip_jste_si_ani_vybrat_nemohli_chap3M_120824.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
69,7 KB
Hash md5
e1b9925a7a89d8900eae2a9586348b32
Uploaded/Created
Fri 24. 8. 2012 12:33
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 5. 2022 16:57