VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 237-252. ISBN 978-80-244-3023-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu
Název česky Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu
Název anglicky Literary studies methods in social research
Autoři VACKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, domácí), Robert OSMAN (203 Česká republika, domácí) a Lucie GALČANOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře, od s. 237-252, 16 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060277
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-244-3023-2
Klíčová slova česky Brno; hlavní nádraží; mentální mapy; hloubkové rozhovory; chronotop; strukturalistická analýza
Klíčová slova anglicky Brno; railway station; mental maps; in-depth interviews; chronotope; structuralist analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., učo 22034. Změněno: 13. 2. 2013 11:23.
Anotace
Na příkladu výzkumné sondy ukazujeme, jak literárně-vědná tradice obohatila interpretační rámce sociálně-vědního výzkumu, a to díky metodě strukturalistické analýzy výpovědí respektive konceptu chronotopu. Tématem výzkumu bylo vnímání a každodenní užívání veřejného prostoru před Hlavním nádražím ČD v Brně. První z přístupů demonstrujeme na analýze provedených rozhovorů, která ilustruje, jak se popis každodenních činností v tomto z hlediska běžného pozorovatele obyčejném prostoru odehrává v mezích sdílených, kulturně významných binárních opozic. Druhý přístup je inspirován Bachtinovým konceptem chronotopu, který v sociálně-geografickém pojetí akcentuje neoddělitelnost času a prostoru, jejich vzájemnou souvztažnost a podmíněnost, hovoří o řadě časovostí, které ve svém průniku spoluvytvářejí konkrétní místa. Je aplikován při analýze mentálních map, video a fotodokumentace zaměřené na trajektorie lidí, jejich rychlosti, směry, intenzitu a polyrytmickou integritu zkoumaného místa.
Anotace anglicky
Drawing on results of an empirical study conducted in the city of Brno in spring 2010, we try to show how were the interpretation frameworks of the social sciences enriched by the tradition of literature studies, especially thanks to the structuralist method and to the concept of the chronotope. The main research topic was how the specific place – public space in front of the main railway station in Brno – is perceived and experienced by its everyday users. The first of our approaches is based on the qualitative analysis of in-depth interviews. It illustrates how are the narratives on everyday spatial practices structured and framed within this space by shared culturally meaningful binary oppositions. The second approach is inspired by Bachtin's concept of chronotope that (in its modification within the social geography) accentuate inseparability of time and space and their mutual conditionality. The concept brings our attention to the set of temporalities which, in their intersection, form the concrete places. The concept of chronotope is applied in analysis of mental maps, video and photo documentation focused on the people's trajectories, pace, directions, intensity and polyrhythmic integrity of the place surveyed.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Galčanová Batista, L. 24. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf?info
Vloženo
Pá 24. 8. 2012 11:40, Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Barbora Vacková, Ph.D., učo 22034
  • osoba Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048
  • osoba RNDr. Robert Osman, Ph.D., učo 80142
Atributy
 

Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
dda1f9aaee88c194edf49e71e40d3fa4
Vloženo
Pá 24. 8. 2012 11:40

Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/985954/Vackova_Osman_Galcanova_Prozitek_mista_chap_120824.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
42,4 KB
Hash md5
b130819f7e2afebadfee0526971d83ab
Vloženo
Pá 24. 8. 2012 11:43
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 8. 2022 20:00