SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou - 1. díl. Praha: Dr. J. Raabe s.r.o., 2012. 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy, 2/2012. ISSN 1803-6694.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivní spolupráce s rodinou - 1. díl
Název anglicky Effective co-operation with family - part 1
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Praha, 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy, 2/2012, 2012.
Nakladatel Dr. J. Raabe s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1803-6694
Klíčová slova česky rodina; mateřská škola; spolupráce
Klíčová slova anglicky family; kindergarten; cooperation
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 25. 2. 2013 17:52.
Anotace
Příspěvek charakterizuje proměnu rodiny v posledních letech, její funkce a vliv na rozvoj dítěte. Seznamuje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na spolupráci s rodinou. V závěru jsou naznačeny možné přístupy k realizaci efektivní spolupráce rodiny a mateřské školy.
Anotace anglicky
Contribution characterizes qualitative change of the family in the last years, its function and influence to the child’s development. It informs about demands of the Frame Educational Program for Pre-primary Education to the cooperation with family. In conclusion there are the possible approaches to realization of effective co-operation of family with kindergarten indicated.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:25