Informační systém MU
SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou. 2. díl. (Effective co-operation with family – 2nd part.). Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2012. 4 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, 4/2012. ISSN 1803-6694.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Efektivní spolupráce s rodinou. 2. díl.
Name (in English) Effective co-operation with family – 2nd part.
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, 4 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, 4/2012, 2012.
Publisher Dr. Josef Raabe s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1803-6694
Keywords (in Czech) rodina; mateřská škola; spolupráce
Keywords in English family; kindergarten; cooperation
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25. 2. 2013 17:53.
Abstract
Příspěvek podrobně rozpracovává doporučení Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v oblasti spolupráce s rodinou. Zamýšlí se nad efektivně prováděnou realizací výměny informací mezi mateřskou školou a rodinou v podobě tzv. konzultačních hodin. Zabývá se možností vstupů rodičů za svými dětmi do tříd mateřské školy. Zamýšlí se také nad komunikačními dovednostmi učitelů mateřských škol.
Abstract (in English)
Contribution elaborately develops suggestion of the Frame Educational Program for Pre-primary Education in the field of family co-operation. It considers of the effective realisation of change of information between kindergarten and family using „consulting time“. It deals with possibility for parents to enter and visit the lessons in kindergarten. It also considers of the communication skills of kindergartens teachers.
Displayed: 31. 1. 2023 18:09