SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení pokroků dítěte jako východisko individualizace předškolního vzdělávání. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 202-210. ISBN 978-80-210-5876-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení pokroků dítěte jako východisko individualizace předškolního vzdělávání
Název anglicky Evaluation of the progress of the child as a basis individualization of preprimary education
Autoři SYSLOVÁ, Zora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy, od s. 202-210, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060288
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5876-7
Klíčová slova česky hodnocení; individualizace; předškolní vzdělávání
Klíčová slova anglicky assessment; individualization; preprimary education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 25. 3. 2013 09:19.
Anotace
Hodnocení pokroků dítěte je součástí pedagogické diagnostiky. Nejčastěji vychází učitel mateřské školy z pozorování hry dítěte. Do hry se promítá rozumová vyspělost dítěte, sociální zralost, jeho povahové rysy, reaktivita, motorické dovednosti, fantazie, kreativita, schopnost soustředění, citové vztahy i konfliktní zážitky atd. Informace získané z pozorování dětí slouží k lepšímu poznání osobnosti dítěte a k adekvátnějšímu působení na něj. Příspěvek se pokouší prostřednictvím případové studie seznámit se způsoby hodnocení pokroků dětí v jedné z brněnských mateřských škol. Prezentuje formu vedení záznamů a spolupráce s rodiči, která napomáhá individualizovanému rozvoji kompetencí předškolních dětí.
Anotace anglicky
Evaluation of the progress of the child is part of the pedagogical diagnostics. Teacher of the kindergarten is most common the from the observation of the child’s game. In the game reflect the child‘s cognitive maturity, social maturity, its traits, reactivity, motor skills, imagination, creativity, concentration, emotional relationships and even conflicting experiences, etc. The information obtained from the observation of children used to a better knowledge of the personality of the child and to the more appropriate action on him. The contribution is trying to through case studies examine the arrangements for evaluating the progress of children in one of the kindergartens in Brno. Presents the form of record keeping and cooperation with parents, helping individualization develop competences childcare children.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Hodnoceni.pdf   Verze souboru Syslová, Z. 11. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/985996/Hodnoceni.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/985996/Hodnoceni.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/985996/Hodnoceni.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/985996/Hodnoceni.pdf?info
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:54, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Atributy
 

Hodnoceni.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/985996/Hodnoceni.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/985996/Hodnoceni.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
320 KB
Hash md5
6e8f1d2d94cc0d105adccc659d90b2c5
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:54

Hodnoceni.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/985996/Hodnoceni.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/985996/Hodnoceni.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
27,8 KB
Hash md5
47abf5017175648eeecedd1ebf4e49bf
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:55
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 05:20