SYSLOVÁ, Zora. Včasná péče v České republice. In Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Včasná péče v České republice
Název anglicky Early care in the Czech Republic
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sociální znevýhodnění, mateřská škola, děti s odlišným mateřským jazykem.
Klíčová slova anglicky social handicap; kindergarten; children with different mother language
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 11. 3. 2013 18:17.
Anotace
Přednáška byla určena předškolním pedagogům, organizátorem bylo Centrum pro veřejnou politiku a konala se v Olomouci. Prezentace seznamuje s problematikou vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a realizaci tzv. včasné péče v České republice. Zaměřuje se na vyjasnění velmi roztříštěné terminologie týkající se poskytování podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na vyrovnávání jejich příležitostí ve vzdělávání. Vychází z četných výzkumů, které potvrzují, že pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, může mateřská škola představovat bezpečné místo, kde se mohou vyrovnávat se sociální a emoční deprivací z rodiny.
Anotace anglicky
The lecture was intended preschool teachers, organizer of the Centre for Public Policy, held in Olomouc. Presentation gives information about education of children from the socio- culturally handicap environment and about realization of the early care in the Czech Republic. It is focused to clarify of very different terminology concerning of the support to children with the special educational needs with respect to balance of their educational chances. Presentation comes from the researches which confirm that kindergartens can be a safety place for children from the socio-culturally handicap environment. The place where children can cope with social and emotional deprivation from the family.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vcasna_pece.ppt   Verze souboru Syslová, Z. 11. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986044/Vcasna_pece.ppt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/986044/Vcasna_pece.ppt
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/986044/Vcasna_pece.ppt?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/986044/Vcasna_pece.ppt?info
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:14, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Atributy
 

Vcasna_pece.ppt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986044/Vcasna_pece.ppt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/986044/Vcasna_pece.ppt
Typ souboru
PowerPoint (application/vnd.ms-powerpoint)
Velikost
99,5 KB
Hash md5
235fe12d915cf0a813a410b5e65a6895
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:14

Vcasna_pece.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986044/Vcasna_pece.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/986044/Vcasna_pece.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
6,1 KB
Hash md5
8efd35480caf1da363d75943a7d8e5cd
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:15

Vcasna_pece.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986044/Vcasna_pece.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/986044/Vcasna_pece.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
130,9 KB
Hash md5
24a5e3d2f2ed336c46a305e3d91dfa2d
Vloženo
Ne 11. 11. 2012 20:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 6. 2022 16:09