SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení výsledků vzdělávání a plánování osobnostního rozvoje dítěte (Evaluation of the educational and planning results of the child´s personal development). In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení výsledků vzdělávání a plánování osobnostního rozvoje dítěte
Name (in English) Evaluation of the educational and planning results of the child´s personal development
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) hodnocení, individualizace, předškolní vzdělávání
Keywords in English assessment; individualization; pre-primary education
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 3. 1. 2013 18:55.
Abstract
Prezentace přinesla informace o typech hodnocení v mateřských školách. Účastníci konference byli seznámeni s evaluačním nástrojem RoK v MŠ, který využívají mateřské školy zapojené do Programu podpory zdraví. Jeho součástí jsou kritéria, která může učitel využít pro záměrné a strukturované pozorování. Nástroj pomáhá v zaznamenávání pokroků dítěte a následném plánování jeho rozvoje.
Abstract (in English)
Presentation brought information concerning of evaluating types in kindergartens. Participants have been informed about evaluating tool – Year in kindergarten, which is used in kindergartens involving in the program Health Supporting. The part of this criterions for teachers using premeditated and consequent observation of the child's development could helps to teachers. The tool helps for identification of the child's progress and planning of his development.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt   File version Syslová, Z. 11. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt?info
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:16, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.ppt
File type
PowerPoint (application/vnd.ms-powerpoint)
Size
319 KB
Hash md5
8560a65366a0145358d9c970d2a5e60f
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:16

Hodnoceni_vysledku_Syslova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
5,4 KB
Hash md5
11e23d61dfa89aea2c6a49c13562f88e
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:17

Hodnoceni_vysledku_Syslova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986087/Hodnoceni_vysledku_Syslova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
154,6 KB
Hash md5
abb9e4c215ece51fa4c7aab28bf91da9
Uploaded/Created
Sun 11. 11. 2012 19:17
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 9. 2022 11:37