FORMÁNEK, David, Martin LÍŠKA, Michal RŮŽIČKA and Petr SOJKA. Normalization of Digital Mathematics Library Content. In CEUR Workshop Proceedings, Volume 921. Aachen: Neuveden, 2012. p. 91-103, 12 pp. ISSN 1613-0073.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Normalization of Digital Mathematics Library Content
Name in Czech Normalizace obsahu digitální matematické knihovny
Authors FORMÁNEK, David (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin LÍŠKA (703 Slovakia, belonging to the institution), Michal RŮŽIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Aachen, CEUR Workshop Proceedings, Volume 921, p. 91-103, 12 pp. 2012.
Publisher Neuveden
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Full text
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00067426
Organization unit Faculty of Informatics
ISSN 1613-0073
Keywords (in Czech) normalizace MathML; kanonizace; digitálním matematické knihovny; DML; presentation MathML
Keywords in English MathML normalization; canonicalization; digital mathematics libraries; DML; presentation MathML
Tags best4
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 30/4/2014 10:53.
Abstract
Paper discusses the needs for data normalization in a Digital Mathematics Library (DML). Specifically, emphasis is given to canonicalizing formulae encoded in Presentation MathML notation which starts to be available in several DMLs and is used by DML applications. This is a prerequisite for advanced processing – namely math enabled fulltext searching or semantic filtering and automated classification. Different sources of MathML and their specifics are described. Several use cases of possible formulae canonicalization transformations are listed and discussed in detail. Findings are finally concluded and a design of a to-be-developed canonicalization tool is outlined.
Abstract (in Czech)
V tomto článku je rozebrána potřeba normalizace dat v digitální matematické knihovně (DML). Zejména je kladen důraz na kanonizaci formulí zapsaných v Presentation MathML, které jsou dostupné v různých digitálních matematických knihovnách a toto značkování je užíváno různými nástroji v této oblasti užívanými. Normalizace je předpokladem pro pokročilé zpracování, jmenovitě plnotextové vyhledávání s podporou hledání matematiky nebo sémantickou filtraci a automatické třídění dokumentů. V článků jsou popsány různé zdroje, z nich může MathML zápis pocházet, a jsou popsána jejich specifika. Popsáno je také několik příkladů možných kanonizačních transformací, kterou jsou shrnuty v návrhu normalizačního nástroje, který bude vyvinut.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
mathml-canonicalization.pdf   File version Růžička, M. 29/6/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986146/mathml-canonicalization.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/986146/mathml-canonicalization.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/986146/mathml-canonicalization.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/986146/mathml-canonicalization.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 29/6/2012 23:49, RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Michal Růžička, Ph.D., učo 143424
  • a concrete person doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378
  • a concrete person RNDr. Martin Líška, učo 255768
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
  • a concrete person Mgr. David Formánek, učo 396518
Attributes
 

mathml-canonicalization.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986146/mathml-canonicalization.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986146/mathml-canonicalization.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
291,1 KB
Hash md5
a3e3d33b11bcde6966c3025e0ad5fe2d
Uploaded/Created
Fri 29/6/2012 23:49

mathml-canonicalization.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986146/mathml-canonicalization.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986146/mathml-canonicalization.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
27,7 KB
Hash md5
32be6c529a7ebb35d5ef2ea2f4588b2a
Uploaded/Created
Fri 29/6/2012 23:50
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 31/3/2020 19:15