KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ and Lubomír KUKLA. Vztah mezi ukazateli orálního zdraví u 13-15letých dětí skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů (Association between oral health indicators in 13-to 15 year-old children of ELSPAC group Brno and parental educational level). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, vol. 113, No 1, p. 7-13. ISSN 1213-0613.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah mezi ukazateli orálního zdraví u 13-15letých dětí skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů
Name in Czech Vztah mezi ukazateli orálního zdraví u 13-15letých dětí skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů
Name (in English) Association between oral health indicators in 13-to 15 year-old children of ELSPAC group Brno and parental educational level
Authors KUKLETOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk BROUKAL (203 Czech Republic), Kristína MUSILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lubomír KUKLA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká stomatologie, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 1213-0613.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00067427
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) KPE; GI; ELSPAC; orální zdraví dětí; zubní kaz; gingivitis; vzdělání rodičů
Keywords in English DMFT; GI; ELSPAC; oral health in children; caries; gingivitis; parental educational level
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 1/10/2013 14:59.
Abstract
Cílem naší práce bylo posoudit v retrospektivní studii vztah mezi výskytem kazu a přítomností a stupněm gingivitidy u 13 – 15letých dětí sledovaných v rámci skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů.
Abstract (in English)
Aim: To assess the relationship between caries experience and gingivitis manifestation in 13- to 15-yr-olds and the PEL of their parents in a retrospective case-series study.
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dental research centre
PrintDisplayed: 26/11/2022 15:53