JEŽEK, Stanislav, Jan MAREŠ a Aleš NEUSAR. Europlat Employability Survey: Core findings and implications. In European Psychology Learning and Teaching Conference (Europlat) in Vilnius. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Europlat Employability Survey: Core findings and implications
Název česky Výzkum zaměstnatelnosti studentů psychologických oborů v Evropě EUROPLAT: hlavní výsledky
Autoři JEŽEK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí), Jan MAREŠ (203 Česká republika, domácí) a Aleš NEUSAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání European Psychology Learning and Teaching Conference (Europlat) in Vilnius, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00060350
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky absolventi psychologických studijních programů; výuková pracoviště v Evropě; výzkum zaměstnatelnosti; EUROPLAT
Klíčová slova anglicky Psychology Graduates; Psychology Departments in Europe; Employability Survey; EUROPLAT
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 7. 2012 10:42.
Anotace
Paper presents the core findings of the Europlat employability survey focusing on employability issues related to the post-Bologna transformations of psychology study programmes across the European Union. The objectives of the survey were to find out: (1) how relevant the employability/employment issue is; (2) what the current problems are in the employability/employment area; and (3) to explore the best practices in dealing with employability/employment issues. Findings cover both the national context of employability and institution-level issues and practices related to the employability of psychology bachelors and partially masters as well. The survey focused especially at senior academics teaching psychology in bachelor and master study programmes. Seeds of the snowball procedure were the 32 Europlat project partners from different psychology departments and the 52 associated Europlat partners (psychology departments and psychological societies). The total number of valid responses is 228 coming from 32 countries and almost a hundred universities. Most of the responses came from teachers or teacher-researchers, teacher-practitioners. Answers imply that employability is currently not an issue at many departments which is probably the reason of relatively high proportion of “do not know” answers or vague/general answers to open questions. Nevertheless, it seems that the issue of employability is of rising importance and probably will be even more important in a future: due to the increased numbers of bachelor graduates who will not continue to study master‘s degree. The positive message is that bachelors seem to have much to offer. The most valued competencies were research and statistics, communication and interpersonal skills, critical thinking and testing (assessment) or more general skills such as writing skills and presentation skills, ability to solve problems, ability to work or lead a small team, being non-judgmental or good command of English.
Anotace česky
Příspěvek prezentuje hlavní zjištění výzkumu zaměstnatelnosti organizovaný v projektu Europlat. Tento výzkum se zaměřil na otázky zaměstnatelnost absolventů psychologických studijních programů v souvislosti s transformací pregradulální přípravy po Boloňské deklaraci. Cílem průzkumu bylo zjistit: (1) jak relevantní otázkou zaměstnavatelnost/zaměstnanost je; (2) jaké jsou současné vnímané problémy v oblasti zaměstnatelnosti/zaměstnanosti; a (3) zkoumat postupy v řešení otázek zaměstnatelnosti/zaměstnání. Naším cílem bylo pokrýt národní kontexty zaměstnatelnosti a případné problémy na úrovni institucí a také částečně postupů souvisejících s možnostmi profesního zařazení bakalářů psychologie. Průzkum zaměřil především na akademické pracovníky se zkušenostmi s výukou psychologie v bakalářských a v navazujících magisterských studijních programech. Vzorek zahrnul 32 partnerů projektu Europlat z různých psychologických výukových pracovišť a 52 dalších partnerů v projektu Europlat (kateder psychologie a psychologických společností po celé Evropě). Celkový počet respondentů je 228 z 32 zemí a téměř sto univerzit. Z odpovědí vyplývá, že schopnost profesního zařazení není v současné době vnímána jako zásadní problém na většině pracovišť (relativně vysoký podíl odpovědí "Nevím" nebo neurčité/obecné odpovědi na otázky). Nicméně, zdá se, že otázka zaměstnanosti nabývá na významu a pravděpodobně bude v budoucnosti ještě významější; v důsledku zvýšeného počtu absolventů bakalářského studia, kteří nemohou pokračovat v magisterském studiu. Pozitivní zprávou je, že zdá se, že bakaláři mají z pohledu respondentů na trhu práce mnoho co nabídnout. Respondenty nejvíce oceňované kompetence byly realizace výzkum a vyhodnocení statistiky, komunikace a interpersonální dovednosti, kritické myšlení a testování (hodnocení) ale i obecnější dovednosti jako schopnost psát odborný text a prezentační dovednosti, schopnost řešit problémy, schopnost skupinové práce nebo vést malý tým, nebo dobrá znalost angličtiny. Kromě "klasických psychologických profesí ", které absolventům bakalářského studie není dovoleno vykonávat ve většině evropských zemí, jeví se jako atraktivní možnosti uplatnění ve vzdělávání, HR, marketingu nebo v jakékoliv profesi, kde je nezbytné umět dělat výzkum. Zaměstnatelnost absolventů magisterského studia je respondenty chápána jako uplatnění v oboru (v "klasických psychologických profesích"); jako problém je vnímán rostoucí počet absolventů a větší konkurence na trhu práce.
Návaznosti
155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS, interní kód MUNázev: EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (Akronym: EUROPLAT)
Investor: Evropská unie, EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching, Tematické sítě
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Europlat_presentation_Vilnius.pptx Licence Creative Commons  Verze souboru Mareš, J. 3. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx?info
Vloženo
Út 3. 7. 2012 15:31, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
  • osoba Mgr. Aleš Neusar, učo 195480
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 

Europlat_presentation_Vilnius.pptx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Typ souboru
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Velikost
254,6 KB
Hash md5
0ad1e5b9a3f30ffd6bbadad352518325
Vloženo
Út 3. 7. 2012 15:31

Europlat_presentation_Vilnius.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
7,7 KB
Hash md5
4db29085d0b851a9effbcc967f41c76a
Vloženo
Út 3. 7. 2012 15:32

Europlat_presentation_Vilnius.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
563,4 KB
Hash md5
ee04b3d74c41682911bac787c3a17f97
Vloženo
Út 3. 7. 2012 15:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 08:04