JEŽEK, Stanislav, Jan MAREŠ and Aleš NEUSAR. Europlat Employability Survey: Core findings and implications. In European Psychology Learning and Teaching Conference (Europlat) in Vilnius. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Europlat Employability Survey: Core findings and implications
Name in Czech Výzkum zaměstnatelnosti studentů psychologických oborů v Evropě EUROPLAT: hlavní výsledky
Authors JEŽEK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan MAREŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Aleš NEUSAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition European Psychology Learning and Teaching Conference (Europlat) in Vilnius, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00060350
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) absolventi psychologických studijních programů; výuková pracoviště v Evropě; výzkum zaměstnatelnosti; EUROPLAT
Keywords in English Psychology Graduates; Psychology Departments in Europe; Employability Survey; EUROPLAT
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 12. 7. 2012 10:42.
Abstract
Paper presents the core findings of the Europlat employability survey focusing on employability issues related to the post-Bologna transformations of psychology study programmes across the European Union. The objectives of the survey were to find out: (1) how relevant the employability/employment issue is; (2) what the current problems are in the employability/employment area; and (3) to explore the best practices in dealing with employability/employment issues. Findings cover both the national context of employability and institution-level issues and practices related to the employability of psychology bachelors and partially masters as well. The survey focused especially at senior academics teaching psychology in bachelor and master study programmes. Seeds of the snowball procedure were the 32 Europlat project partners from different psychology departments and the 52 associated Europlat partners (psychology departments and psychological societies). The total number of valid responses is 228 coming from 32 countries and almost a hundred universities. Most of the responses came from teachers or teacher-researchers, teacher-practitioners. Answers imply that employability is currently not an issue at many departments which is probably the reason of relatively high proportion of “do not know” answers or vague/general answers to open questions. Nevertheless, it seems that the issue of employability is of rising importance and probably will be even more important in a future: due to the increased numbers of bachelor graduates who will not continue to study master‘s degree. The positive message is that bachelors seem to have much to offer. The most valued competencies were research and statistics, communication and interpersonal skills, critical thinking and testing (assessment) or more general skills such as writing skills and presentation skills, ability to solve problems, ability to work or lead a small team, being non-judgmental or good command of English.
Abstract (in Czech)
Příspěvek prezentuje hlavní zjištění výzkumu zaměstnatelnosti organizovaný v projektu Europlat. Tento výzkum se zaměřil na otázky zaměstnatelnost absolventů psychologických studijních programů v souvislosti s transformací pregradulální přípravy po Boloňské deklaraci. Cílem průzkumu bylo zjistit: (1) jak relevantní otázkou zaměstnavatelnost/zaměstnanost je; (2) jaké jsou současné vnímané problémy v oblasti zaměstnatelnosti/zaměstnanosti; a (3) zkoumat postupy v řešení otázek zaměstnatelnosti/zaměstnání. Naším cílem bylo pokrýt národní kontexty zaměstnatelnosti a případné problémy na úrovni institucí a také částečně postupů souvisejících s možnostmi profesního zařazení bakalářů psychologie. Průzkum zaměřil především na akademické pracovníky se zkušenostmi s výukou psychologie v bakalářských a v navazujících magisterských studijních programech. Vzorek zahrnul 32 partnerů projektu Europlat z různých psychologických výukových pracovišť a 52 dalších partnerů v projektu Europlat (kateder psychologie a psychologických společností po celé Evropě). Celkový počet respondentů je 228 z 32 zemí a téměř sto univerzit. Z odpovědí vyplývá, že schopnost profesního zařazení není v současné době vnímána jako zásadní problém na většině pracovišť (relativně vysoký podíl odpovědí "Nevím" nebo neurčité/obecné odpovědi na otázky). Nicméně, zdá se, že otázka zaměstnanosti nabývá na významu a pravděpodobně bude v budoucnosti ještě významější; v důsledku zvýšeného počtu absolventů bakalářského studia, kteří nemohou pokračovat v magisterském studiu. Pozitivní zprávou je, že zdá se, že bakaláři mají z pohledu respondentů na trhu práce mnoho co nabídnout. Respondenty nejvíce oceňované kompetence byly realizace výzkum a vyhodnocení statistiky, komunikace a interpersonální dovednosti, kritické myšlení a testování (hodnocení) ale i obecnější dovednosti jako schopnost psát odborný text a prezentační dovednosti, schopnost řešit problémy, schopnost skupinové práce nebo vést malý tým, nebo dobrá znalost angličtiny. Kromě "klasických psychologických profesí ", které absolventům bakalářského studie není dovoleno vykonávat ve většině evropských zemí, jeví se jako atraktivní možnosti uplatnění ve vzdělávání, HR, marketingu nebo v jakékoliv profesi, kde je nezbytné umět dělat výzkum. Zaměstnatelnost absolventů magisterského studia je respondenty chápána jako uplatnění v oboru (v "klasických psychologických profesích"); jako problém je vnímán rostoucí počet absolventů a větší konkurence na trhu práce.
Links
155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS, interní kód MUName: EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (Acronym: EUROPLAT)
Investor: European Union, Thematic Network
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Europlat_presentation_Vilnius.pptx Licence Creative Commons  File version Mareš, J. 3. 7. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx?info
Uploaded/Created
Tue 3. 7. 2012 15:31, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., učo 18832
  • a concrete person Mgr. Aleš Neusar, učo 195480
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Attributes
 

Europlat_presentation_Vilnius.pptx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pptx
File type
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Size
254,6 KB
Hash md5
0ad1e5b9a3f30ffd6bbadad352518325
Uploaded/Created
Tue 3. 7. 2012 15:31

Europlat_presentation_Vilnius.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
7,7 KB
Hash md5
4db29085d0b851a9effbcc967f41c76a
Uploaded/Created
Tue 3. 7. 2012 15:32

Europlat_presentation_Vilnius.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/986513/Europlat_presentation_Vilnius.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
563,4 KB
Hash md5
ee04b3d74c41682911bac787c3a17f97
Uploaded/Created
Tue 3. 7. 2012 15:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 12. 2022 10:49