Informační systém MU
JANYŠKA, Josef. Special phase functions and phase infinitesimal symmetries in classical general relativity. In Linan, M.B., Barbero, F., DeDiego, D.M. AIP Conf. Proc. 1460,, XX INTERNATIONAL FALL WORKSHOP ON GEOMETRY AND PHYSICS. 1. vyd. USA: American Institute of Physics, 2012. s. 135-140. ISBN 978-0-7354-1064-0. doi:10.1063/1.4733369.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Special phase functions and phase infinitesimal symmetries in classical general relativity
Název česky Speciální fázové funkce a fázové infinitesimální symetrie v klasické obecné relativitě
Autoři JANYŠKA, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. USA, AIP Conf. Proc. 1460,, XX INTERNATIONAL FALL WORKSHOP ON GEOMETRY AND PHYSICS, od s. 135-140, 6 s. 2012.
Nakladatel American Institute of Physics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057471
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-0-7354-1064-0
ISSN 0094-243X
Doi http://dx.doi.org/10.1063/1.4733369
UT WoS 000306828100009
Klíčová slova česky Obecná relativita; jety podvariet; nelineární konexe; skoro kosymplecktická kontaktní struktura; infinitesimální symetrie
Klíčová slova anglicky Einstein general relativity; jets of submanifolds; non linear connections; almost cosymplectic contact structure; almost coPoisson Jacobi structure; infinitesimal symmetries
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 22. 4. 2013 14:47.
Anotace
We describe infinitesimal symmetries of geometrical structures induced naturally on the phase space of the classical spacetime by a metric field and an electromagnetic field.
Anotace česky
Jsou popsány infinitesimální symetrie geometrických struktur, které jsou přirozeně určeny na fázovém prostoru klasického prostoročasu metrickým polem a elektoromagnetickým polem.
Návaznosti
GA201/09/0981, projekt VaVNázev: Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů
Investor: Grantová agentura ČR, Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Zobrazeno: 17. 8. 2022 19:25