HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. What limits the Effectiveness of School-based Anti-smoking Programmes? Centr Eur Public Health, Praha: National Institute of Public Health, 2012, roč. 20, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-7778.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název What limits the Effectiveness of School-based Anti-smoking Programmes?
Název česky Co limituje efektivitu škoních protikuřáckých programů?
Autoři HRUBÁ, Drahoslava (203 Česká republika, garant, domácí) a Iva ŽALOUDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Centr Eur Public Health, Praha, National Institute of Public Health, 2012, 1210-7778.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00060360
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
UT WoS 000302972100004
Klíčová slova česky edukační program Normální je nekouřit; účinnost; znalosti; postoje; názory; chování; školní děti 6-11 let
Klíčová slova anglicky educational programme Non-smoking is Normal; effects; knowledge; attitudes; opinions; behaviour; schoolchildren 6-11
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 5. 3. 2020 10:39.
Anotace
It is generally accepted that living in families where there are smokers, children are stressed not only by the harmful physical exposure to second and third hand tobacco smoke, but also by negative models of the relatives who smoke. It can inspire children to early experiments with smoking. School-based programme Non-smoking is Normal significantly increased the amount of knowledge about risk factors of smoking, the negative attitudes of children from non-smoking families. Children s actual intentions about their smoking in the future was fully influenced by their smoking household environment. Trends of smoking children were steeper in groups from smoking families. The study has confirmed that smoking in families decreased the efficacy of anti-smoking intervention targeted on young children at school age.
Anotace česky
Je obecně známo, že děti žijící v rodinách, kde se kouří, jsou stresovány nejen působením pasivního kouření, ale také jsou ivlivňovány negativním modelem svých kouřících příbuzných. To může vést k rané experimentaci s kouřením. Školní preventivní program Normální je nekouřit signifikantně zvýšil znalosti dětí o rizikových faktorech kouření a negativní postoje dětí z nekuřáckých rodin. Záměr dětí v budoucnu kouřit byl plně ovlivněn kuřáckým prostředím doma. Trendy kouření dětí byly v kuřáckých rodinách vyšší. Tato studie potvrdila, že kouření v rodinách snižuje účinnost preventivních protikuřáckých programů/intervencí zaměřených na děti mladšího školního věku.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
What limits the Effectiveness of School-based Anti-smoking Progr   Verze souboru Žaloudíková, I. 27. 2. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D., učo 23671
  • osoba prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., učo 2422
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 1. 6. 2020 15:00