LIPKOVÁ, Jolana, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Petr KALA and Jindřich ŠPINAR. Per3 VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation (VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation). In Frontiers in Cardiovascular Biology 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Per3 VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation
Name in Czech VNTR polymorfismus a exprese genu Per3 u akutního infarktu myokardu s ST elevací
Name (in English) VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation
Authors LIPKOVÁ, Jolana, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Petr KALA and Jindřich ŠPINAR.
Edition Frontiers in Cardiovascular Biology 2012, 2012.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000301975800026
Keywords (in Czech) Per3, VNTR polymorfismus, exprese, akutní infarkt myokardu s ST elevací
Keywords in English Per3, VNTR polymorphism, expression, acute myocardial infarction with ST elevation
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Jolana Lipková, Ph.D., učo 77985. Changed: 4. 7. 2012 15:31.
Abstract
The aim of our study was to investigate the effect of variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism in Per3 gene and expression profile in acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI).The difference in allelic frequencies of Per3 VNTR polymorphism was observed when comparing the time of MI onset. A trend of higher PER3 expression in short variant (4/4) was observed. The lowest expression was found in time of MI onset with increasing PER3 expression in following hours.
Abstract (in Czech)
Cílem studie bylo zjistit vliv (VNTR) polymorfismu v genu Per3 spolu s expresními profily pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevací (STEMI). Rozdíl v alelických frekvencích Per3 VNTR polymorfismu byl zjištěn při porovnávání doby začátku potíží u IM. Vyšší Per3 exprese byla pozorována u krátké varianty (4/4), přičemž nejnižší exprese se vyskytovala u pacientů v době začátku potíží u IM a s vzrůstající expresí Per3 v následujících hodinách.
Abstract (in English)
The aim of our study was to investigate the effect of variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism in Per3 gene and expression profile in acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI).The difference in allelic frequencies of Per3 VNTR polymorphism was observed when comparing the time of MI onset. A trend of higher PER3 expression in short variant (4/4) was observed. The lowest expression was found in time of MI onset with increasing PER3 expression in following hours.
PrintDisplayed: 5. 12. 2022 19:35