LIPKOVÁ, Jolana, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Per3 VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation. In Frontiers in Cardiovascular Biology 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Per3 VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation
Název česky VNTR polymorfismus a exprese genu Per3 u akutního infarktu myokardu s ST elevací
Název anglicky VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation
Autoři LIPKOVÁ, Jolana, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR.
Vydání Frontiers in Cardiovascular Biology 2012, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000301975800026
Klíčová slova česky Per3, VNTR polymorfismus, exprese, akutní infarkt myokardu s ST elevací
Klíčová slova anglicky Per3, VNTR polymorphism, expression, acute myocardial infarction with ST elevation
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Jolana Lipková, Ph.D., učo 77985. Změněno: 4. 7. 2012 15:31.
Anotace
The aim of our study was to investigate the effect of variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism in Per3 gene and expression profile in acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI).The difference in allelic frequencies of Per3 VNTR polymorphism was observed when comparing the time of MI onset. A trend of higher PER3 expression in short variant (4/4) was observed. The lowest expression was found in time of MI onset with increasing PER3 expression in following hours.
Anotace česky
Cílem studie bylo zjistit vliv (VNTR) polymorfismu v genu Per3 spolu s expresními profily pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevací (STEMI). Rozdíl v alelických frekvencích Per3 VNTR polymorfismu byl zjištěn při porovnávání doby začátku potíží u IM. Vyšší Per3 exprese byla pozorována u krátké varianty (4/4), přičemž nejnižší exprese se vyskytovala u pacientů v době začátku potíží u IM a s vzrůstající expresí Per3 v následujících hodinách.
Anotace anglicky
The aim of our study was to investigate the effect of variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism in Per3 gene and expression profile in acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI).The difference in allelic frequencies of Per3 VNTR polymorphism was observed when comparing the time of MI onset. A trend of higher PER3 expression in short variant (4/4) was observed. The lowest expression was found in time of MI onset with increasing PER3 expression in following hours.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
absLipkovaLondon.doc  Lipková, J. 4. 7. 2012

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., učo 122
  • osoba prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D., učo 17951
  • osoba doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., učo 2263
  • osoba prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., učo 2685
  • osoba prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805
  • osoba Mgr. Jolana Lipková, Ph.D., učo 77985
  • osoba prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D., učo 9447
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 9. 2021 03:14