BEZDĚKA, Martin, Ondřej BOUDA, Ľuboš KORENČIAK, Matúš MADZIN and Vojtěch ŘEHÁK. Sequence Chart Studio. In Jens Brandt and Keijo Heljanko. 2012 12th International Conference on Application of Concurrency to System Design. Los Allamitos, Califonia, USA: IEEE Computer Society, 2012. p. 148-153. ISBN 978-1-4673-1687-3. doi:10.1109/ACSD.2012.25.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sequence Chart Studio
Name in Czech Sequence Chart Studio
Authors BEZDĚKA, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej BOUDA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ľuboš KORENČIAK (703 Slovakia, belonging to the institution), Matúš MADZIN (703 Slovakia, belonging to the institution) and Vojtěch ŘEHÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Los Allamitos, Califonia, USA, 2012 12th International Conference on Application of Concurrency to System Design, p. 148-153, 6 pp. 2012.
Publisher IEEE Computer Society
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00057472
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-1-4673-1687-3
ISSN 1550-4808
Doi http://dx.doi.org/10.1109/ACSD.2012.25
Keywords (in Czech) sekvenční diagramy; ověřování; transformace; kreslení sekvenčních diagramů
Keywords in English message sequence charts; checkers; transformers; sequence chart drawing
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., učo 3721. Changed: 23/4/2013 14:01.
Abstract
The Sequence Chart Studio (SCStudio) is a user-friendly drawing and verification tool for Message Sequence Charts (MSC). SCStudio supports several checkers that are able to verify properties such as realizability, time consistency, equivalence checking between two MSC diagrams, etc. Some of them are well known, while others are new or non-trivial extensions of existing ones. The graphical front-end is implemented as a Microsoft Visio add-on, whereas the checkers are platform independent. SCStudio is an open source project that provides an open interface for additional modules.
Abstract (in Czech)
Sequence Chart Studio (SCStudio) je uživatelsky příjemný SW nástroj pro tvorbu a kontrolu záznamů ve formátu Message Sequence Chart (MSC). SCStudio podporuje několik kontrol, které jsou schopny ověřit realizovatelnost, časovou konzistenci, ekvivalenci mezi dvěma MSC a další. Některé jsou známe, ale SCStudio poskytuje i nové nebo zásadně rozšířené kontroly. Grafické rozhraní je implementováno jako plug-in do MS Visio produktu. SCStudio je otevřený SW produkt, který je možné dále rozšiřovat přídavnými moduly.
Links
GPP202/12/P612, research and development projectName: Formální verifikace stochastických systémů s reálným časem (Acronym: Formální verifikace stochastických systémů s reáln)
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
MUNI/A/0758/2011, internal MU codeName: Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (Acronym: SKOMU)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
MUNI/A/0914/2009, internal MU codeName: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (Acronym: SV-FI MAV)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 9/12/2021 15:27