ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena and Petr PIROŽEK. Business Ethics in Subsidiaries of Multinational Companies in the Czech Republic. E-Leader online. New York: Chinese American Scholars Association, 2012, Neuveden, June, p. nestránkováno, 9 pp. ISSN 1935-4819.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Business Ethics in Subsidiaries of Multinational Companies in the Czech Republic
Authors ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr PIROŽEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition E-Leader online, New York, Chinese American Scholars Association, 2012, 1935-4819.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00060367
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English business ethics; multinational companies; czech economy; empirical research
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 25. 1. 2013 11:02.
Abstract
Business ethics is developing in the environment of subsidiaries of multinational companies operating in the Czech Republic. In 2011 the empirical research covering the analysis and description of the functioning of subsidiaries of multinational companies operating in the Czech country was carried out. In relation to the implementation of research was held by the code of ethics at selected branches and representative offices of multinational companies. The sample consisted of 335 subsidiaries of large multinational companies with more than 50 employees and an annual turnover of more than 30 million CZK (1.2 mil. Euro). Respondents answered questions dealing with the existence and implementation process of a code of ethics in selected subsidiaries with special regard to the effect of national culture. All surveyed subjects were evaluated also in terms of economic performance and organizational structure. The results indicate an interesting approach to the concept of business ethics in the subsidiaries of multinational companies operating in the CR, in the terms of shaping the relations between headquarters and their subsidiaries. In this context also specific effects of national culture can be identified as “penetrating” the code of ethics in specific country. The results also suggest a possible relation between economic performance and the existence of an ethical code of the subsidiaries of multinationals companies.
Abstract (in Czech)
Podnikatelská etika se významně rozvíjí v prostředí poboček nadnárodních společností operujících v České republice. V roce 2011 proběhl výzkum, který uskutečnil analýzu a popis fungování poboček nadnárodních společností působících v ČR. V souvislosti s tím proběhl výzkum implementace etického kodexu ve vybraných pobočkách a zastoupení nadnárodních společností. Výběrový soubor dotazníkového šetření tvořilo 335 poboček velkých národních společností s více než 50 zaměstnanci a obratem vyšším něž 30 mil. Kč (1,2 mio Euro). Respondenti odpovídali na otázky související s existencí etického kodexu v pobočce nadnárodní společnosti a způsobu jeho vzniku a s tím spojené implementace. Součástí výzkumu bylo určení i působení národních kultur v pobočkách nadnárodních společností. Všechny zkoumané podniky byly vyhodnoceny i z hlediska ekonomické výkonnosti. Dosažené výsledky představují zajímavý pohled na pojetí podnikatelské etiky v pobočkách nadnárodních společností působících v ČR a popis jak je utvářen vztah při implementaci etického kodexu mezi pobočkou a centrálou nadnárodní společnosti. V souvislosti s identifikací působení národní kultury je možné přiřadit význam implementovaného etického kodexu i konkrétní zemi, kde sídlí centrála nadnárodní společnosti. Výstupy taktéž ukazují na vztah mezi ekonomickou výkonností a existencí etického kodexu v pobočce nadnárodní společnosti.
Links
MUNI/A/0905/2009, interní kód MUName: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (Acronym: EMP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 04:50