Informační systém MU
LUNTER, Ľuboš. Systémy na odhalování plagiátů. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systémy na odhalování plagiátů
Autoři LUNTER, Ľuboš.
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky plagiát;odhalování plagiátů;Theses.cz; Odevzdej.cz; závěrečné práce
Štítky Odevzdej.cz, plagiáty, theses.cz, vyhledávání podobností
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 10. 7. 2012 11:21.
Anotace
Informatizace a rozšíření IT do všech oblastí života se sebou přineslo i výrazné zvýšení dostupnosti odborné literatury, závěrečných prací a dalších relevantních odborných zdrojů. Lehká dostupnost zdrojů však přináší i negativní jevy v podobě přivlastnění si textů (ať už vědomé nebo nevědomé, díky nezvládnutí práce s literaturou a nezvládnutí citování) jiných autorů. V roce 2004 spustila Masarykova univerzita elektronický Archiv závěrečných prací v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), ve kterém byly závěrečné práce studentů přístupné všem autentizovaným uživatelům systému. Tím se výrazně zvýšila dostupnost závěrečných prací na MU. Aby nedocházelo ke zneužívání prací studentů, byl v roce 2006 v IS MU nasazený systém na odhalování plagiátů. V roce 2006 úpravou legislativy, umožňující závěrečné práce studentů zveřejňovat prostřednictvím databáze, se začaly všechny závěrečné práce na MU zveřejňovat a služby vyhledávání plagiátů poptávaly i další školy. To vedlo ke společné iniciativě vysokých škol, které v roce 2008 v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT C1/2008 'Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů' spolupracovaly na vývoji a nasazení systému na odhalování plagiátů Theses.cz. Na základě pozitivních zkušenosti s odhalováním plagiátů v závěrečných pracích začali uživatelé, zejm. humanitních oborů, poptávat možnost využít služby odhalování plagiátů nejen u závěrečných prací, ale také u prací seminárních aj. To opět vedlo ke společnému projektu veřejných vysokých škol Odhalování plagiátů v seminárních pracích v roce 2009, v rámci kterého vznikl systém Odevzdej.cz. V roce 2010 byly systémy zdokonaleny a obohaceny např. o algoritmus vyhledávání plagiátů na internetu. V roce 2011 byly systémy na odhalování plagiátů v závěrečných pracích a seminárních pracích obohaceny o další systém – Repozitar.cz zaměřený na sběr a kontrolu zaměstnaneckých děl.
Zobrazeno: 30. 11. 2023 11:28