Informační systém MU
SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Veronika DE AZEVEDO CAMACHO, Alena SIMBARTLOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK and Jana VYORÁLKOVÁ. Mozaika jazyků na MU - The Mosaic of Languages at Masaryk University - La Mosaique de langues a l'Université Masaryk - El Mosaico de lenguas en la Universidad Masaryk - Vielfalt der Sprachen an der Masaryk Universitat (The Mosaic of Languages at Masaryk University). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-210-5771-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mozaika jazyků na MU - The Mosaic of Languages at Masaryk University - La Mosaique de langues a l'Université Masaryk - El Mosaico de lenguas en la Universidad Masaryk - Vielfalt der Sprachen an der Masaryk Universitat
Name in Czech Mozaika jazyků na MU
Authors SEDLÁČKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Veronika DE AZEVEDO CAMACHO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena SIMBARTLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Libor ŠTĚPÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana VYORÁLKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14640/12:00067431
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-5771-5
Keywords (in Czech) leporelo; jazykové aktivity; kurzy; cizí jazyk
Keywords in English folder; language activities; courses; foreign language
Tags kontrola_RIV, Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Monika Šinková, Ph.D., učo 146832. Changed: 1/2/2014 12:05.
Abstract
Leporelo představuje vybrané jazykové aktivity realizované v Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Najdeme zde ukázky z kurzů akademického a odborného cizího jazyka, a to angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny se zaměřením na humanitní obory, ekonomii a právo.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUName: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Acronym: COMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT, 2.2 Higher education
Displayed: 2/10/2022 17:25