ŠTĚPÁNEK, Libor, Jana GLOMBÍČKOVÁ and Jitka ŽVÁČKOVÁ. Creativity in Language Learning - La Créativité dans l'enseignement des langues étrangères - Creatividad en la enseñanza de idiomas. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 pp. ISBN 978-80-210-5769-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Creativity in Language Learning - La Créativité dans l'enseignement des langues étrangères - Creatividad en la enseñanza de idiomas
Name in Czech Kreativita ve výuce jazyků
Authors ŠTĚPÁNEK, Libor, Jana GLOMBÍČKOVÁ and Jitka ŽVÁČKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-5769-2
Tags Munipress
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 4. 4. 2014 17:20.
Abstract
This material presents examples of theories and activities of creative language learning which form part of the language soft skills courses organised by the Masaryk University Language Centre withtin the framework of the Compact Project.
Abstract (in Czech)
Leporelo přináší ukázky z teorií, cvičení a aktivit zaměřených na rozvoj tvůrčího přístupu k výuce cizího jazyka na vysokých školách. Představené ukázky tvoří součást jazykových kurzů soft skills, především kurzu, který byl vytvořen a realizován v angličtině, španělštině a francouzštině.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0442, interní kód MUName: Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT (Acronym: COMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:39