Informační systém MU
BÁRTA, Jan, Veronika BÁRTOVÁ, Andrea KAMENOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Adéla BRABCOVÁ and Vladislav ČURN. Izolát proteinů z brambor s antimikrobiální účinností (Protein isolate from potatoes with antimicrobial activity). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Izolát proteinů z brambor s antimikrobiální účinností
Name in Czech Izolát proteinů z brambor s antimikrobiální účinností
Name (in English) Protein isolate from potatoes with antimicrobial activity
Authors BÁRTA, Jan (203 Czech Republic, guarantor), Veronika BÁRTOVÁ (203 Czech Republic), Andrea KAMENOVÁ (203 Czech Republic), Zbyněk ZDRÁHAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Adéla BRABCOVÁ (203 Czech Republic) and Vladislav ČURN (203 Czech Republic).
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Legally protected outcomes
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00073131
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) brambory; proteiny; inhibitory proteáz; antimikrobiální účinnost
Keywords in English potatoes; proteins; protease inhibitors; antimicrobial activity
Tags KONTROLA OK, rivok
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 23. 7. 2014 14:51.
Abstract
Užitný vzor obsahuje postup pro přípravu izolátu termostabilních proteinů z hlízové šťávy brambor, který vykazuje antimikrobiální účinky.
Abstract (in English)
A protocol for preparation of thermostable protein isolate obtained from potato fruit juice which exhibits antimicrobial activity.
Links
QI91A069, research and development projectName: Hodnocení potenciálu proteinů planých genotypů brambor pro využití ve šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) a v biotechnologiích.
Investor: Ministry of Agriculture of the CR, Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications, Sustainable development of agrarian sector
Displayed: 5. 10. 2022 21:18