SVOBODOVÁ, Jindřiška. Postupy při plánování a interpretace přírodovědných metod (Planning Procedures and Interpretation of Scientific Methods). In UNOB. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: UNOB, 2012. 3 pp. ISBN 978-80-7231-865-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postupy při plánování a interpretace přírodovědných metod
Name in Czech Postupy při plánování a interpretaci přírodovědných metod
Name (in English) Planning Procedures and Interpretation of Scientific Methods
Authors SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Edition 1. vyd. Brno, XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 3 pp. 2012.
Publisher UNOB
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-865-0
Keywords (in Czech) vědecká metodologie výuka budoucích učitelů
Keywords in English science methodology
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 5. 4. 2013 10:04.
Abstract
Článek pojednává o inovovaném obsahu předmětu Metodika plánování přírodovědných aktivit. Předmět, který je určen učitelům různých zaměření, si klade za cíle poskytnout takové podněty z vědecké oblasti, které výstižně přiblíží vědecké metody.
Abstract (in English)
This paper deals with the innovative methodology of science planning activities in education curricula. The course, which is designed for teachers of various topics, has as objective to provide such incentives from the scientific field that accurately approximates the scientific method.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:27