MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN and Jindřiška SVOBODOVÁ. The inclusion of environmental issues is an important component of science education. In World Conference of Physics Education. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The inclusion of environmental issues is an important component of science education
Name in Czech Zařazení environmentálních problémů jako důležitá složka přírodovědného vzdělávání
Authors MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition World Conference of Physics Education, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Edited by M. Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) environmentální vzdělávání přírodověda
Keywords in English Environmental Education Science Literacy
Changed by Changed by: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384. Changed: 28. 3. 2013 11:16.
Abstract
Physics based on experimental observations, and learning how to perform and design experiments effective is an essential part of physics education. Environmental physics is an ideal interdisciplinary theme for lifelo learning about the scientific process and the ways in which humans affect and are affected by the Earth's systems.
Abstract (in Czech)
Fyzika vyučovaná na základě experimentálních pozorování je efektivní je nezbytnou součástí výuky přírodovědy. Environmentální fyzika je ideální téma pro interdisciplinární vzdělávání o formování vědeckého procesu a způsobech, jak lidé ovlivňují environmentální systémy. V práci jsme představili samostatný modul laboratorních činností, které poskytují osobní zkušenost s požadavky na životního prostředí.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:58